czaszamieszkac.pl

Strona o aranżacji, budownictwie i ogrodzie.

numer księgi wieczystej po numerze działki
Budownictwo

Jak znaleźć numer księgi wieczystej po numerze działki?

Księgę wieczystą trzeba koniecznie sprawdzić przed zakupem działki. Warto się upewnić, że nieruchomość nie ma innych współwłaścicieli i nie jest obciążona hipoteką.

Czym jest księga wieczysta?

Księga wieczysta umożliwia zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym nieruchomości. Na uwagę zasługuje fakt, że można poznać numer księgi wieczystej po numerze działki. Warto mieć na uwadze, że księga wieczysta działki wygląda identycznie jak księga wieczysta mieszkania lub domu. W księdze wieczystej znajdują się takie informacje jak: dane właściciela, opis nieruchomości oraz jej dokładna lokalizacja. Zamieszczony jest także spis praw dotyczących własności oraz ograniczenia, które zostały ustanowione na księdze wieczystej. Księga wieczysta jest gwarancją, że wpisane tam informacje odpowiadają prawu. Warto zwrócić również uwagę na fakt, że prawa wpisane do księgi wieczystej mają pierwszeństwo przed prawami, które do księgi nie zostały wpisane. Treść księgi będzie rozstrzygająca, jeżeli wystąpią niezgodności między rzeczywistym stanem prawnym a stanem prawnym ujawnionym w księdze wieczystej. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że księgi wieczyste są jawne, czyli tak naprawdę każdy może je przeglądać. Dostęp do księgi wieczystej możemy uzyskać, jeżeli znamy jej numer lub numer działki. Dawniej, żeby zapoznać się z księgą wieczystą, trzeba było osobiście udać się do sądu rejonowego.

Internetowy dostęp do ksiąg wieczystych

W wersji elektronicznej księgi wieczyste dostępne są dopiero od 2013 roku. Warto dodać, że z serwisu prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości można za darmo pobrać księgę wieczystą. Nie zawsze znamy numer księgi wieczystej, jednak wystarczający będzie numer działki lub adres nieruchomości. Identyfikator działki jest unikalnym symbolem numerycznym, który określa daną działkę. Jest złożony z kodu województwa, kodu gminy, a także typu gminy. Identyfikator obrębu ewidencyjnego znajduje się na końcu numeru. Numer działki pomaga dokładnie określić lokalizację nieruchomości w terenie. Na mapach internetowych można bez większego problemu znaleźć numer ewidencyjny działki. Najszybszym i najwygodniejszym sposobem na poznanie numeru księgi wieczystej jest wyszukanie księgi w internecie po numerze działki. Warto dodać, że nie trzeba wcale wychodzić z mieszkania, żeby to zrobić. EKW to system Elektronicznych Ksiąg Wieczystych. Identyfikator działki należy wpisać w pole oznaczone ramką. Można się również osobiście udać do urzędu miasta lub starostwa powiatowego. W urzędzie miasta trzeba złożyć wniosek, w którym wykażemy swój interes prawny.