RegulaminNiniejszy regulamin jest dokumentem o charakterze porozumienia pomiędzy wydawcą serwisu CzasZamieszkac.pl a wszystkimi Użytkownikami.

Wydawcą serwisu CzasZamieszkac.pl jest firma ITblue

Regulamin stanowi prawną podstawę określającą zasady korzystania z naszego serwisu. Odwiedzając nasz serwis, akceptujesz aktualne postanowienia tego Regulaminu korzystania z serwisu oraz zobowiązujesz się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

Dopełnieniem Regulaminu jest nasza Polityka prywatności.


1. Charakter i cele serwisu CzasZamieszkac.pl

Serwis CzasZamieszkac.pl działa jako portal informacyjno-promocyjny. Głównym celem serwisu jest gromadzenie ofert firm pośredniczących w sprzedaży nieruchomości.
Serwis CzasZamieszkac.pl nie pośredniczy w transakcjach związanych z ogłoszeniami w tym serwisie. Wszelkiego typu zapytania prosimy kierować bezpośrednio do ogłoszeniodawcy. My ze swojej strony udostępniamy jedynie miejsce na ogłoszenia.


2. Rejestracja użytkowników i ochrona danych

Dodanie swojej oferty do bazy serwisu CzasZamieszkac.pl musi zostać poprzedzone bezpłatną rejestracją. Po pomyślnej rejestracji Użytkownik nabywa uprawnienia do Panelu Administracyjnego umożliwiającego dodanie oferty.

Dane przekazywane podczas rejestracji są gromadzone i wykorzystywane zgodnie z zasadami zawartymi w naszej Polityce Prywatności.


3. Prawa i możliwości Użytkowników serwisu

Rejestracja w serwisie CzasZamieszkac.pl oznacza:

- akceptację regulaminu korzystania z serwisu,
- świadomość Użytkownika w kwestii zabezpieczania swojego hasła i konta przed nieuprawnionym dostępem,
- zgodę Użytkownika, by odpowiadać za wszystkie działania i skutki spowodowane nieuprawnionym dostępem do serwisu przez osoby, którym udostępnia swój login i hasło,
- zobowiązanie się powiadomienia administracji serwisu o jakimkolwiek nieupoważnionym dostępie do serwisu za pomocą Twojego hasła albo o zarejestrowaniu się w serwisie z Twojego konta pocztowego.


4. Przestrzeganie praw własności

Serwis CzasZamieszkac.pl zawiera materiały chronione prawem autorskim. Wszelkiego typu teksty, loga, znaki towarowe, grafika, zdjęcia, a także układ i wygląd serwisu są własnością ich twórców i podlegają ochronie prawnoautorskiej.

W przypadku nie przestrzegania przez Użytkownia powyższych praw autorskich administracja serwisu CzasZamieszkac.pl zastrzega możliwość blokowania kont w dowolnym czasie bez podania przyczyny.


5. Aktywność użytkowników w serwisie

Zarejestrowany Użytkownik ma prawo do zamieszczania w serwisie swoich informacji, materiałów, tekstów, zdjęć.

Każdy Użytkownik w ramach aktywności w obszarze serwisu i konta zobowiązany jest do:

- przestrzegania ogólnie przyjętych norm kultury,
- stosowania się do obowiązujących przepisów prawa,
- bezpiecznego użytkowania serwisu, niezakłócającego działania innych Użytkowników,
- niezamieszczania w serwisie treści i materiałów nielegalnych, treści wzywających do nietolerancji, nienawiści, okrucieństwa lub przemocy,
- przestrzegania praw innych użytkowników serwisu, szczególnie prawa do poszanowania godności, prywatności,
- wykorzystywania serwisu tylko i wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem,
- niewykorzystywania mechanizmów serwisu do rozsyłania materiałów niechcianych uznawanych za spam;

Zgadzasz się, aby wydawca serwisu CzasZamieszkac.pl ma prawo do modyfikacji bądź usunięcia każdego Twojego wpisu, jeśli naruszysz warunki niniejszego regulaminu.

Każdy zauważony proceder naruszenia praw autorskich powinien natychmiast zostać zgłoszony administracji serwisu CzasZamieszkac.pl.


6. Wyłączenia gwarancji

Akceptujesz fakt, że serwis CzasZamieszkac.pl działa w takiej, a nie innej postaci.

Zdajesz sobie sprawę, że opublikowane przez Użytkowników materiały mogą okazać się nierzetelne lub zawierać nieprawdziwe informacje. Oferty zamieszczone w tym serwisie mogą nie odpowiadać Twoim potrzebom i oczekiwaniom.

Wszelkie informacje, materiały lub usługi dostarczane za pośrednictwem serwisu oferowane są bez jakiejkolwiek gwarancji, w szczególności:

- Wydawca serwisu CzasZamieszkac.pl nie gwarantuje prawidłowości lub kompletności jakichkolwiek materiałów, informacji umieszczonych w serwisie,

- Wydawca serwisu CzasZamieszkac.pl nie gwarantuje, że oferty zamieszczone w serwisie sprostają oczekiwaniom użytkowników w kwestiach merytorycznych.


7. Pozostałe ustalenia

Opublikowane na stronach CzasZamieszkac.pl informacje i ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Regulamin obowiązuje od 19.05.2018 r.
Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie, a także jego nowe wersje, wchodzą w życie w chwili ich opublikowania w serwisie.