czaszamieszkac.pl

Strona o aranżacji, budownictwie i ogrodzie.

Jak złożyć wniosek w programie Mój Prąd?
Dom

Jak złożyć wniosek w programie Mój Prąd?

Program Mój Prąd 4.0 jest to program dofinansowania do fotowoltaicznych mikroinstalacji, który cieszy się bardzo dużą popularnością. Po złożeniu odpowiedniego wniosku przez osobę fizyczną, można uzyskać częściowy zwrot za zakup i montaż takiej instalacji.

Czym jest program Mój Prąd?

Warto mieć na uwadze, że III edycja programu miała swój finał zaledwie po trzech miesiącach od startu, ponieważ budżet się wyczerpał. Celem programu jest wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii. Nasz kraj wypada dosyć słabo na tle reszty krajów Unii Europejskiej. Wynika to między innymi z faktu, że jako źródło energii jest u nas promowany węgiel. Program Mój Prąd ma przede wszystkim zachęcić polskie gospodarstwa domowe do tego, żeby zaczęły produkować własną energię. Dużym wsparciem dla takich przedsiębiorstw jest właśnie dofinansowanie mój prąd, które wspiera mniej zamożne osoby. Takie gospodarstwa domowe są przeważnie zlokalizowane na słabiej zurbanizowanych terenach.

Zainteresowanie fotowoltaiką jest obecnie ogromne i cały czas wzrasta liczba wniosków o dotacje. Korzystanie z własnego prądu to nie tylko większe oszczędności, ale również duże korzyści dla środowiska. Warto złożyć wniosek mój prąd, ponieważ można w ten sposób znacząco zredukować emisję dwutlenku węgla. Z programu mogą skorzystać osoby fizyczne, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby. Do tego muszą mieć jeszcze zawartą umowę kompleksową, która reguluje wszelkie kwestie dotyczące wprowadzania energii elektrycznej do sieci. Dofinansowanie można otrzymać również w przypadku gotowej instalacji fotowoltaicznej, która jest już podłączona do sieci elektroenergetycznej. Do złożenia wniosku o dofinansowanie potrzebny będzie e-dowód lub profil zaufany. Warto zwrócić uwagę na fakt, że profil zaufany można założyć na stronie www.pz.gov.pl.

Udział w programie

Zanim zdecydujesz się złożyć wniosek, musisz pamiętać o przygotowaniu odpowiednich dokumentów. Przede wszystkim potrzebna będzie kopia faktury za montaż oraz dostawę instalacji fotowoltaicznej. Inwestor, któremu została przyznana dotacja, musi we własnym zakresie przygotować specjalną tablicę informacyjną. Na tablicy powinna znaleźć się następująca informacja „Inwestycja proekologiczna wsparta w programie Mój Prąd”. Należy pamiętać, że na takiej tablicy nie mogą być umieszczone inne znaki graficzne oraz informacje. Ważne są także wymiary tablicy, które powinny wynosić minimum 297 x 210 mm. Musi być wykonana z drewna, metalu lub innego trwałego materiału. Od razu po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu należy umieścić tablicę w widocznym miejscu. Od zakresu rzeczowego inwestycji jest uzależniona wysokość wsparcia. W przypadku paneli PV dofinansowanie powinno wynieść 3000 zł jak w ubiegłym roku.

Wysokość dofinansowania

Wsparcie może być zdecydowanie wyższe, jeśli będzie dotyczyć również ładowarki do samochodu elektrycznego oraz systemu zarządzania energią. Wysokość dotacji na fotowoltaikę wynosiła 5000 zł w 2020 roku. Program Mój Prąd pozwoli także magazynować wyprodukowaną energię elektryczną z instalacji. Możliwe będzie nawet magazynowanie chłodu oraz ciepła. Efektywność zarządzania wyprodukowaną energią elektryczną zostanie znacząco podniesiona. Planowane jest poszerzenie zakresu programu o magazyny ciepła i chłodu oraz magazyny energii elektrycznej. Beneficjenci dotychczasowych edycji programów Czyste Powietrze oraz Mój Prąd również mogą ubiegać się o dofinansowanie elementów dodatkowych. W nowej edycji programu „Mój Prąd” wysokość budżetu ma wynosić 1 mld zł. Warto mieć na uwadze, że nowi prosumenci będą od kwietnia 2022 roku rozliczani w nowy sposób. Pod uwagę będzie brana wartość, a nie ilość energii, którą samodzielnie wprowadzą do sieci.